ประกัน จักรยานยนต์ ประกันจักรยานยนต์ชั้น 3 ราคาถูก ความคุ้มครองเป็นอย่างไร

อยากได้ประกันจักรยานยนต์ที่เป็นหลักความปลอดภัยของจักรยานยนต์ จะไปไหนมาไหนก็หมดห่วงเรื่องความปลอดภัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราได้หลายเท่า แต่จะเลือกประกันประเภทไหนที่ให้ความคุ้มครองและราคาถูกด้วย วันนี้ Roojai เตรียมแผนประกันจักรยานยนต์ที่ให้ความคุ้มครองแก่คุณและคู่กรณี รวมถึงราคาประหยัด นั่นก็คือ ประกันจักรยานยนต์ชั้น 3 ราคาถูกนั่นเอง ทั้งนี้ความคุ้มครองของแผนประกันประเภทนี้จะคุ้มครองอะไรบ้าง เรื่องนี้คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันประเภทนี้  ความคุ้มครองของประกันจักรยานยนต์ชั้น 3 ราคาถูก  ประกันภัยจักรยานยนต์ชั้น 3 ประกันรถชั้น 3 หรือ ประกันชั้น 3 ความคุ้มครองหลักๆ จะให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกิดกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี รถชนรถ เฉี่ยวชน ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชย ค่าความเสียหายให้กับคู่กรณีเท่านั้น ส่วนผู้เอาประกันทางประกันจะไม่จ่ายค่าชดเชยใดใดให้ ซึ่งประกันประเภทนี้ยังไม่รวมกรณีรถยนตร์ของคุณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเกิดอัคคีภัยขึ้นกับจักรยานยนต์ของคุณ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นประกันจะไม่จ่ายค่าใดใดให้กับคุณ   อธิบายง่ายๆเลย ก็คือประกันจักรยานยนต์ชั้น 3 ราคาถูกจะคุ้มครองให้คู่กรณีเท่านั้น ซ่อมรถให้กับคู่กรณี จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองกับจักรยานยนต์ของเรา ไม่รวมรถสูยหายหรือไฟไหม้ ซึ่งรายละเอียดของแผนประกันจะให้ความคุ้มครองดังนี้   ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก หรือของคู่กรณี โดยในกรณีเสียชีวิตทางบริษัทประกันจะชดใช้ตามวงเงินประกันที่กรมธรรม์ได้ระบุเอาไว้ หรือชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อคน  ให้ความคุ้มครองต่อสินทรัพย์ของผู้ที่ได้รับความเสียหาย เช่น จักรยานยนต์ของคู่กรณี ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้ระบุเอาไว้  และนี่ก็คือความคุ้มครองของประกันจักรยานยนต์ชั้น 3 ซึ่งเมื่อเทียบกับประกันจักรยานยนต์ประเภทอื่นๆแล้ว ประกันประเภทนี้เป็นประกันที่ความคุ้มครองอาจไม่มาก […]