Konferencija Visioko obrazovanje- sirok pristup ili privilegija

01 Jun 2015

Konferencija Visioko obrazovanje- sirok pristup ili privilegija održana je na Univerzitetu Crne Gore, 26. maja 2015. godine. O finansiranju i socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Crnoj Gori govorili su:

 

 

Konferencija je bila posvećena otvaranju diskusije o sistemu finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori kao i prezentaciji rezultata EUROSTUDENT istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Crnoj Gori koje je po prvi put sprovedeno tokom 2014. godine. Uzevši učešće u ovom istraživanju, Crna Gora se pridružila grupi od 30 evropskih zemalja koje imaju pouzdane podatke o socio-ekonomskom statusu studenata, njihovim troškovima života i studiranja, zaposlenju tokom studija, kao i o evaluaciji studijskih programa i time i mogućnost da implementira reformske mere u okviru visokog obrazovanja koje će biti zasnovane na čvrstim podacima i dokazima. Cilj konferencije bio je da u svetlu rezultata istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja pokuša da ponudi alternative postojećem modelu finansiranja visokog obrazovanja.

Izveštaj sa konferencije možete preuzeti ovde.

 

News archive