Konferencija Studentski život i finansiranje visokog obrazovanja u BiH

24 May 2015

Konferencija Studentski život i finansiranje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini održana je na Univerzitetu u Banjoj Luci, 19. maja 2015. godine. O finansiranju i socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini govorili su:

Konferencija je bila posvećena otvaranju diskusije o sistemu finansiranja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine kao i prezentaciji rezultata o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja. Tokom konferencije su predstavljeni i rezultati EUROSTUDENT istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine koje je sprovedeno tokom 2014. godine. Uzevši učešće u ovom istraživanju, Bosna i Hercegovina se pridružila grupi od 30 evropskih zemalja koje imaju pouzdane podatke o socio-ekonomskom statusu studenata, njihovim troškovima života i studiranja, zaposlenju tokom studija, kao i o evaluaciji studijskih programa i time i mogućnost da implementira reformske mere u okviru visokog obrazovanja koje će biti zasnovane na čvrstim podacima i dokazima. Cilj konferencije bio je da u svetlu rezultata istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja pokuša da ponudi alternative postojećem modelu finansiranja visokog obrazovanja.

 

Više o konferenciji možete pročitati na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci, dok izveštaj sa konferencije možete preuzeti ovde.

News archive