Workshop "Strengthening University's Third Mission"

Radionica "Jačanje treće misije univerziteta"

08 Oct 2013 - 09 Oct 2013
Podgorica, Crna Gora

Ciljevi radionice

 • Upoznati učesnike sa najnovijim saznanjima u pogledu finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, sa fokusom na nivou sistema i na nivou 6 univerziteta partnera na projektu FINHED;
 • Angažovati učesnike u raspravi o finansiranju visokog obrazovanja, oupšte i pojedinačno;
 • Podstaći učesnike na kritičko razmišljanje o pozitivnim i negativnim aspektima aktuelnih modela, podsticajima i smetnjama koje proizvodi, neželjenim efektima i dugoročnim posljedicama postojećih politika za sisteme visokog obrazovanja, kao i za druge oblasti društva;
 • Angažovati u zadacima koji podrazumevaju aktivnosti planiranja;
 • Organizovati zajedničke diskusije učesnika koje se tiču specifične teme radionice.

Učesnici

 • Predstavnici ministarstava partnera u projektu: zvaničnici, šefovi odeljenja, svaki pojedinac koji učestvuje u procesu kreiranja politike;
 • Predstavnici univerziteta partnera u projektu: rektori, prorektori, dekani, prodekani, članovi univerzitetskih odbora i senata, svaki pojedinac koji učestvuje u procesu odlučivanja na univerzitetu ili fakultetima;
 • Predstavnici studentskih organizacija partnera u projektu: predsjednici, potpredsjednici, članovi odbora, predsjedavajući, svaki pojedinac koji učestvuje u procesu kreiranja politike organizacije.
Napomene
 • Registracija: učesnici radionice moći će da se prijave za događaj putem posebnog linka koji će biti dostavljen svim institucijama iz regiona.
 • Učesnicima koji se budu registrovali biće poslata agenda i ostali relevantni materijali
 • Domaćin i organizator: Univerzitet Crne Gore
 • Lokacija: Univerzitet Crne Gore, Podgorica
 • Datum: 7-10.10.2013 (8. i 9. su radni dani)
 • Učesnici: 3 osobe po partnerskoj instituciji u regionu, ukupno oko 50 učesnika
 • Jezik: crnogorski/bosanski/srpski
 • Facilitacija i priprema sadržaja: Centar za obrazovne politike, Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Univerzitet Singidunum
Agenda radionice
 
-------------------------------------------------------------------
 

Workshop aims

 • To familiarise participants with the latest findings with regards to financing of higher education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, focusing on the system level and the level of 6 universities partners in the FINHED project;
 • To engage participants in discussion on higher education financing, in general and in their respective contexts in particular;
 • To engage participants in critical reflection on the positive and negative aspects of the current models, the incentives and disincentives they produces, their unintended effects and long-term consequences of existing policies for the higher education systems, as well as other domains of society;
 • To engage participants in a set of forward looking activities (by means of Delphi or another similar method);
 • To facilitate the development of participants’ joint conclusions with regards to the specific topic addressed in the workshop.

Participants (from FINHED partner institutions in the region)

 • From ministries: officials, heads of departments, any individual involved in policy making process;
 • From universities: rectors, vice-rectors, deans, vice-deans, members of university boards and senates, any individual involved in university or faculty level decision making process;
 • From student organisations: presidents, vice presidents, board members, chairs, any individual involved in organisation’s policy making process.

 

-------------------------------------------------------------------

Workshop material [in local languages]

Presentations

Civilna misija sveučilišta u Hrvatskoj i Evropi - Bojana Culum

Društveni angažman akademskog osoblja u Srbiji - Ivana Zivadinovic

Preduzetnički univerzitet - Jelena Brankovic

Mostovi saradnje Univerziteta u Novom Sadu i privrede - Vladimir Nikic

Model finansiranja visokog orbazovanja Crne Gore - Biljana Misovic

Model finansiranja visokog obrazovanja Crne Gore - Zdravko Uskokovic [in English]

Perspektiva studenata - Milos Pavicevic

Group activities

Zadatak 1 | Zadatak 2 | Zadatak 3