CONFERENCE " WHERE WE ARE, WHERE WE GO?"

19 Oct 2015
Belgrade, Serbia

Konferencija "Where we are, where we go?" održana je u ponedeljak, 19. oktobra 2015. godine u zgradi Rektorata Univerzitetu u Beogradu. Na konferenciji su izloženi rezultati FINHED Tempus projekta i otvoren razgovor o koracima u narednom periodu a koji se odnose na privodjenje FINHED projekta kraju .

Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava zaduženih za pitanja prosvete iz Crne
Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, kao i predstavnici akademske i stručne javnosti iz istih zemalja. Tokom jednodnevne regionalne radionice učesnici su učestvovali u diskusijama o problemima finansiranja i jednakopravnosti u visokom obrazovanju u zemljama regiona. Učesnici su bili upoznati sa tekućim aktivnostima na Tempus projektu FINHED.

Posebna pažnja je bila posvećena završnim izveštajima koji su proizvod projekta a koji će biti korišćeni kao osnova za dostavljanje preporuka donosiocima odluka u oblasti visokog obrazovanja. Predstavnici regionalnih ministarstava obrazovanja su istakli značaj ovakvih podataka, evidencija i preporuka koji se prikupljaju ovakvim i sličnim projektima za potrebe ustanovljenja politika. Koordinator je izvestio sve učesnike o stepenu dovršenosti projektnih aktivnosti i produženju trajanja projekta za šest meseci.

Učesnici su upoznati sa značajem podataka prikupljenih EUROSTUDENT istraživanjem i načinima na koji oni mogu biti korišćeni do kraja i nakon isteka projekta. Osim ovog izveštaja, učesnicima su bili predstavljeni i izveštaji o finansiranju na sistemskom i institucionalnom nivou. Takođe, poseban akcenat je stavljen na održivost projekta i potrebu za specifičnijim analizama u budućnosti, koje će omogućiti prilagođavanja politika finansiranja i jednakopravnosti u visokom obrazovanju.